När du spelar på ett casino är det viktigt att förstå KYC-processen (Know Your Customer) och varför den genomförs. Casinon använder KYC-kontroller för att säkerställa säkerhet och efterlevnad av lagar och regler. Denna KYC-policy beskriver hur casinon samlar in, verifierar och skyddar dina uppgifter när du registrerar dig och spelar.

Vad är KYC?

KYC (Know Your Customer) är en procedur som casinon använder för att verifiera identiteten på sina spelare. Detta syftar till att förhindra penningtvätt, bedrägerier och annan olaglig verksamhet.

Varför genomför casinon KYC-kontroller?

Casinon genomför KYC-kontroller för att:

 • Verifiera spelarens identitet.
 • Säkerställa att spelaren är lagligt berättigad att spela (över laglig ålder).
 • Förhindra bedrägerier och skydda både spelaren och casinot från olagliga aktiviteter.
 • Uppfylla lagar och regler gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur genomförs KYC-kontroller på casinon?

KYC-kontroller på casinon genomförs genom följande steg:

 • Insamling av information: Vid registrering kan casinot be om grundläggande information som namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter.
 • Verifiering av identitet: Casinot kan kräva kopior av legitimation, som pass, körkort eller nationellt ID-kort, samt bevis på adress, såsom en elräkning eller bankutdrag.
 • Kontroll av uppgifter: Casinot verifierar de inskickade uppgifterna genom att jämföra dem med offentligt tillgängliga register och databaser för att säkerställa att de är korrekta och aktuella.

Skydd av din information

Casinon skyddar dina personuppgifter genom att använda säkra metoder och teknologier. All insamlad information lagras säkert och hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Dina rättigheter

Som spelare har du rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter casinot har om dig.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Begära radering av dina personuppgifter, i enlighet med gällande lagar och regler.
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i KYC-policyn

Casinon kan komma att uppdatera sina KYC-policies vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på casinots webbplats, och det är bra att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om hur dina uppgifter hanteras.

Kontakta casinot

Om du har några frågor eller funderingar om casinots KYC-policy, vänligen kontakta casinots kundtjänst. De kan ge dig ytterligare information och vägledning om KYC-processen. Att förstå och följa KYC-policyn hjälper till att upprätthålla en säker och trygg spelmiljö för alla parter.